Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MappingEvening
[4496] 2013-02-04 16:08:48 by MichalPalenik
[4489] 2013-01-30 10:56:50 by MichalPalenik
[4212] 2012-03-06 21:45:03 by MichalPalenik
[4145] 2011-12-22 14:35:46 by MichalPalenik
[4144] 2011-12-19 09:53:59 by MichalPalenik
[4127] 2011-12-16 17:22:50 by MichalPalenik
[4053] 2011-12-01 16:43:58 by MichalPalenik
[3686] 2011-06-13 22:30:28 by MichalPalenik
[3638] 2011-05-03 12:00:10 by KandyTalbot [-nekatualne a presunuty cas]
[3637] 2011-05-03 11:40:46 by MichalPalenik
[3620] 2011-04-11 16:40:05 by JozefVince
[3619] 2011-04-11 16:39:40 by JozefVince
[3544] 2011-03-09 13:05:04 by MichalPalenik
[3491] 2011-01-19 17:48:57 by MichalPalenik
[3470] 2011-01-10 11:17:02 by MichalPalenik
[3458] 2010-12-30 10:01:04 by MichalPalenik
[3376] 2010-11-03 18:33:11 by MichalPalenik
[3336] 2010-10-11 15:52:17 by JozefVince
[3335] 2010-10-11 15:52:05 by JozefVince
[3313] 2010-10-05 11:21:54 by MichalPalenik
[3281] 2010-10-02 17:05:45 by MichalPalenik
[3201] 2010-08-06 10:45:30 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki