Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3637]

This is an old revision of MappingEvening made by MichalPalenik on 2011-05-03 11:40:46.

 

Mapping Evening


Robíme pravidelné mapovacie semináre. Cieľom je pravidelne sa stretávať, vymieňať si informácie, robiť si školenia, a pod.

Budú sa konať každý druhý pondelok v mesiaci v priestoroch prvého slovenského HackerSpace-u http://www.progressbar.sk/, na Cukrovej 14 vo dvore.

Najbližšie: 11. októbra, 15. novembra a 13. decembra, vždy od 18:15 do skončenia programu.
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki