Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MappingParty
[5284] 2017-11-21 11:08:16 by kayle [presunutá MP RS]
[5240] 2017-09-08 22:23:34 by kayle [aktualizácia]
[5118] 2017-09-07 08:58:32 by kayle [pridané Tále 2017]
[5115] 2017-09-07 08:45:04 by kayle [MP 2017]
[5093] 2016-10-05 12:23:47 by MichalPalenik
[5049] 2016-06-03 10:46:36 by MichalPalenik
[5043] 2016-05-27 21:15:08 by MichalPalenik
[5029] 2015-11-02 13:25:24 by MichalPalenik
[5006] 2015-09-09 15:04:09 by MichalPalenik
[4428] 2012-11-19 22:27:17 by KandyTalbot [konfera 2010]
[4427] 2012-11-19 22:19:59 by KandyTalbot [+Prievidza 2011]
[4426] 2012-11-19 22:07:00 by KandyTalbot
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki