Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2284]

This is an old revision of MappingProcess made by JozefVince on 2009-10-03 11:53:24.

 

Ako mapovať

Mapa je vytváraná dobrovoľníkmi, presne takými ľudmi ako ste vy. Editovanie mapy, pridávanie nových ulíc alebo bodov záujmu je veľmi jednoduché. Na editovanie slúži niekoľko programov:
Na editovanie je nutná registrácia na serveri OpenStreetMap, GPSModuly gps prístroj nie je nutný.

Iné relevantné zdroje info


HowToHelp späť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki