Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3414]

This is an old revision of MappingProcess made by NickN17 on 2010-11-18 22:01:06.

 

Pred tým, ako začnete

Mapa je vytváraná dobrovoľníkmi, presne takými ľudmi ako ste vy. Na komunikáciu v slovenskej komunite používame hlavne diskusnú skupinu http://groups.google.com/group/osm_sk. Odporúčame sa do nej prihlásiť.
V prípade problémov nás možete kontaktovať e-mailom na freemap@freemap.sk
Pre doplnkovú podporu máme tiež zriadené diskusné fórum http://forum.freemap.sk/.

Ako mapovať

Editovanie mapy, pridávanie nových ulíc alebo bodov záujmu je veľmi jednoduché.
Na editovanie slúži niekoľko programov (stačí si vybrať jeden z nich):
Na editovanie je nutná registrácia na serveri OpenStreetMap, GPSModuly gps prístroj nie je nutný.

Typy mapovania


Iné relevantné zdroje info


HowToHelp späť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki