Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3416]

This is an old revision of MappingProcess made by NickN17 on 2010-11-18 22:10:45.

 

Pred tým, ako začnete

Mapa je vytváraná dobrovoľníkmi, presne takými ľudmi, ako ste vy.
Na komunikáciu v slovenskej komunite používame hlavne diskusnú skupinu http://groups.google.com/group/osm_sk.
Odporúčame sa do nej prihlásiť.
V prípade problémov nás možete kontaktovať e-mailom na freemap@freemap.sk
Pre doplnkovú podporu máme tiež zriadené diskusné fórum http://forum.freemap.sk/.

Ako mapovať

Editovanie mapy, pridávanie nových ulíc alebo bodov záujmu je veľmi jednoduché.
Na editovanie slúži niekoľko programov (stačí si vybrať jeden z nich):
Na editovanie je nutná registrácia na serveri OpenStreetMap, GPSModuly gps prístroj nie je nutný.

Typy mapovania

Pozor ! Nie je povolené obkresľovať zo zdrojov na ktoré nemáme písomné povolenie, alebo nie sú zmapované vlastnými zdrojmi (GPS).

Iné relevantné zdroje info


HowToHelp späť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki