Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Historické Mapy Uhorska

Publikované roku 1910, viď http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm. Majú vypršaný copyright a preto je povolené z nich čerpať/obkresľovať. Dostupné ako TMS vrstva na https://tms.freemap.sk/historicke/ (rektifikácia jednotlivých dlaždíc na 9 bodov, orezané a zošité).

Kvôli značnej nepresnosti/neaktuálnosti mapových podkladov/rektifikácie sa neodporúča použiť ju na obkresľovanie pozícií, ale napr.:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki