Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MapyUhorska1910
[5330] 2020-12-30 18:27:57 by MiMiNo [presun na novy server s HTTPS]
[3754] 2011-08-24 23:40:00 by Jose1711
[3714] 2011-08-12 12:29:50 by nail
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki