Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MicroMappingParty200907
[2207] 2009-07-31 22:51:47 by MichalPalenik
[2111] 2009-07-17 18:38:38 by MichalPalenik [typo]
[2110] 2009-07-17 18:38:16 by MichalPalenik [doplnený zborník]
[1965] 2009-06-26 10:32:06 by MichalPalenik
[1964] 2009-06-26 10:21:52 by JozefVince
[1962] 2009-06-26 10:13:47 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki