Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MicroMappingParty201104
[5048] 2016-06-03 10:44:20 by MichalPalenik
[3939] 2011-10-11 17:38:48 by JozefVince
[3605] 2011-03-31 21:37:58 by viking
[3603] 2011-03-31 11:27:29 by MichalPalenik
[3601] 2011-03-31 08:45:53 by JozefVince
[3551] 2011-03-15 18:27:27 by JozefVince
[3550] 2011-03-15 17:48:27 by MichalPalenik
[3549] 2011-03-14 20:24:32 by JozefVince
[3548] 2011-03-14 20:19:43 by JozefVince
[3547] 2011-03-14 20:17:35 by JozefVince [Cloned from MicroMappingParty200906]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki