Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MicroMappingParty201111StaraLesna
[4038] 2011-11-14 23:17:42 by MesiRE
[4037] 2011-11-14 23:08:56 by MesiRE
[4036] 2011-11-14 23:08:28 by MesiRE
[4026] 2011-11-14 22:30:00 by MesiRE
[4025] 2011-11-14 22:18:32 by MesiRE
[4024] 2011-11-14 22:17:24 by MesiRE
[4023] 2011-11-14 22:14:47 by MesiRE
[4022] 2011-11-14 21:53:32 by MesiRE [MicroMappingParty201111 Stará Lesná]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki