Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Mapping Party Stará Lesná


Registrácia otvorená do 18. Nov 2011 12:00


Tentokrát organizujeme malú Micro Mapping Party vo Vysokých Tatrách za účelom zmapovania Starej Lesnej a jej okolia. Táto akcia je na podnet našich prispievateľov 2%, ktorí si vybrali aj túto oblasť.

Do našej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, stačí prísť ráno 19. novembra o 10:00 ku penziónu “Palušák”, netreba mať ani vlastné GPS zariadenie. Nováčikom vysvetlíme základné princípy mapovania a zakresľovania digitálnej mapy, ako aj jej následné použitie.

Ak sa chcete dozvedieť trochu viac, pozrite si, ako prebieha taká štandardná MicroMappingParty

Program Micro Mapping Party

Skúsení mapovačiNováčikovia
09:30 Stretnutie mapovačov
10:00 Rozdelenie oblastí
10:30 Mapovanie

17:00 Zakresľovanie oblastí

10:30 Zoznámenie sa
11:00 Vysvetlenie mapovania
11:30 Mikro-mapovanie obce Stará Lesná
12:30 Návrat z mapovania
13:00 Vysvetlenie zakresľovania do mapy
13:30 Zakresľovanie mapy

Ak máte záujem prísť, je nutné vyplniť Bezplatnú registráciu

Miesto stretnutia:
Sumár:


Čo:
Mapovanie Starej Lesnej, okolitých obcí a turistických trás
Kedy:
19 Nov 2011 / 09h00 - 17h30
Ako: Kde:
Penzión Palušák, Hlavná 15, 059 52 Stará Lesná: http://penzionpalusak.sk/index.htm
Mapa: 20.3103|14|T Digitálna mapa Freemap
GPS: 49.1352° 20.3103°
49°8.112' 20°18.618'
49°8'6" 20°18'37"Občianske Združenie Freemap bolo založené v roku 2009. Zastupuje slovenskú komunitu amatérskych kartografov pracujúcich na medzinárodnom projekte OpenStreetMap, ktorého cieľom je vytvorenie kompletnej a najaktuálnejšej digitálnej mapy sveta.
Združenie zastrešuje mapový portál freemap.sk, koordinuje komunikáciu s mapovačmi a inštitúciami a organizuje akcie zamerané na vzdelávanie verejnosti v oblasti tvorby a využitia digitálnej mapy.

CategoryMappingParty
Category2percenta
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki