Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Mind Map files for FlashMind plugin

Attachments
File Last modified Size
freemap-omrvinky.mm 2011-09-09 08:09 9Kb
freemap-slovakia.mm 2011-09-07 21:50 4Kb


CategoryUploads Uploadable File Types
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki