Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MojFreemapPribeh
[2212] 2009-08-01 20:34:32 by JozefVince
[2210] 2009-07-31 23:17:14 by JozefVince
[2185] 2009-07-31 10:11:33 by JozefVince
[2184] 2009-07-31 10:10:09 by JozefVince
[2138] 2009-07-23 09:02:14 by JozefVince
[2020] 2009-07-02 17:46:40 by JozefVince
[2019] 2009-07-02 17:46:05 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki