Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for OSMTracker
[2877] 2010-04-08 15:20:21 by JozefVince
[2876] 2010-04-08 15:19:53 by JozefVince
[2738] 2010-03-07 19:09:58 by MiMiNo [pridaný screenshot so stiahnutými Tiles]
[2728] 2010-03-06 19:44:22 by MiMiNo [doplnené základné nastavenia]
[2719] 2010-03-06 15:59:04 by MiMiNo [s obrázkami priamo na freemap-e]
[2718] 2010-03-06 15:47:40 by MiMiNo [pokus s obrázkami]
[2715] 2010-03-06 14:01:57 by MiMiNo [základ pre ďalšie úpravy]
[2714] 2010-03-06 13:03:46 by MiMiNo [Cloned from TrekBuddy]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki