Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for OsmAnd
[5087] 2016-08-21 22:43:12 by Jose1711 [pridana alternativa pre konverziu (avnotes.py)]
[4656] 2014-01-25 18:28:05 by JozefVince
[4655] 2014-01-25 18:17:35 by Jose1711 [konverzia 3gp na wav]
[4651] 2013-11-26 19:03:54 by Jose1711 [zmienka o avnotes]
[3703] 2011-08-03 07:43:25 by kayle [drobne korekcie textu]
[3702] 2011-08-01 13:18:21 by nail
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki