Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1288]

This is an old revision of OziExplorer made by JozefVince on 2009-02-22 19:23:06.

 

Des Newman's OziExplorer

GPS Mapping Software

OziExplorer unožňuje pracova so skenovanými a digitálnymi mapami na obrazovke počítača. Je ideálny pre plánovanie výletov pre lode, offroad, lietanie, turistiku a tiez ako pomocka pre navigáciu v teréne.

Viac na oficialnej stranke OziExplorer-a


CategorySoftware
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki