Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Zoznam programov, ktoré sa používajú pri práci s Freemap. Sú to progamy na editovanie aj na prehliadanie mapy, sú pre rôzne operačné systémy aj pre mobilné telefóny.
The following 16 page(s) belong to CategorySoftware

FreemapLocationLocus [FreemapLocationLocus]
GPSBabel [GPSBabel]
GpsMid [GpsMid]
Gpsvp [Gpsvp]
HomePage [Najbližšie aktivity]
JOSM [JOSM]
JTileDownloader [JTileDownloader]
MicroMappingParty [MicroMappingParty]
NaviPOWM [NaviPOWM]
OSMTracker [OSMTracker]
OSMTrackerAndroid [OSMTracker pre Android]
OziExplorer [OziExplorer]
Potlatch [Potlatch]
TrackMyJourney [TrackMyJourney]
TrekBuddy [TrekBuddy]
WhereAmI [WhereAmI]


CategoryCategory všetky kategórie
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki