Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Des Newman's OziExplorer

GPS Mapping Software

OziExplorer umožňuje pracovať so skenovanými a digitálnymi mapami na obrazovke počítača. Je ideálny pre plánovanie výletov pre lode, offroad, lietanie, turistiku a tiež ako pomôcka pre navigáciu v teréne.

Vlastnú mapu pre TrekBuddy, OziExplorer či OSMtracker ale aj iné mapové aplikácie (nielen) do mobilu si môžete pripraviť pomocou programu MOBAC - Mobile Atlas Creator.

Viac na oficiálnej stranke OziExplorer-a


CategorySoftware
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki