Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2083]

This is an old revision of OziExplorer made by Jose1711 on 2009-07-15 01:07:25.

 

Des Newman's OziExplorer

GPS Mapping Software

OziExplorer umožňuje pracovať so skenovanými a digitálnymi mapami na obrazovke počítača. Je ideálny pre plánovanie výletov pre lode, offroad, lietanie, turistiku a tiež ako pomôcka pre navigáciu v teréne.

Viac na oficiálnej stranke OziExplorer-a


CategorySoftware
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki