Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for PCLMapCollection
[4608] 2013-06-20 12:31:22 by MilanNobonn [Presun na port 80 z portu 21880]
[4391] 2012-10-05 15:38:04 by MilanNobonn [Zmena mapovych podkladov M501, orezanie okrajov.]
[3060] 2010-05-17 20:56:11 by MilanNobonn [Pridana mapa NM34-11]
[2960] 2010-04-21 23:22:36 by MilanNobonn [JOSM URL]
[2959] 2010-04-21 22:23:05 by Jose1711 [grammar (again..)]
[2958] 2010-04-21 16:22:43 by MilanNobonn [Presnost]
[2957] 2010-04-21 16:18:17 by Jose1711 [grammar]
[2956] 2010-04-21 16:11:46 by MilanNobonn [WMS URL]
[2944] 2010-04-20 18:04:53 by MichalPalenik [drobne linky]
[2942] 2010-04-20 16:05:51 by MilanNobonn [Perry-Castañeda Library Map Collection]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki