Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2612]

This is an old revision of PraktickaMaturita made by MichalPalenik on 2010-02-01 11:15:54.

 


Cieľom praktickej maturity je vytvoriť úplnú mapu vybranej obce.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki