Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Oblasti, ktorých zmapovanie bolo vyžiadané formou prispenia 2 % dane.

Rok 2011
OblasťStavZodpovedný
Košice - okolie Janigovej ulicedonejose
Varínin progress (bing done), eta: summer 2014jose
Častádone (august 2013)jose
Klokočov a okolien/an/a
Kobeliarovodonejose
Moldava nad Bodvou - Obrancov MieruTBD 2012n/a
Spišská Stará Ves a okolie (PIENAP)donen/a
Stará Lesnádonen/a
Zemplínska ŠíravaTBD 2012n/a

Category2percenta

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki