Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2169]

This is an old revision of SlovenskaSpravaCiest made by MichalPalenik on 2009-07-30 10:27:07.

 

todo:

link na stránku a dokument Slovenskej Správy Ciest

overiť:
k dispozícii je popis jednotlivých ciest, ktorá sa môže použiť

komerčná mapa na stránke SSC z licenčných dôvodov nie je možná na použitie v projekte

ako je to s cestami v rámci veľkých miest?
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki