Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for SlovenskaSpravaCiest
[5266] 2017-09-09 20:16:38 by kayle [aktualizácia]
[4606] 2013-06-20 12:30:45 by MilanNobonn [Presun na port 80 z portu 21880]
[4454] 2012-12-10 10:22:14 by Jose1711 [typo]
[4453] 2012-12-10 09:53:06 by MichalPalenik
[4452] 2012-12-10 09:29:54 by MichalPalenik
[3733] 2011-08-12 14:10:21 by nail
[3720] 2011-08-12 13:27:46 by nail
[2169] 2009-07-30 10:27:07 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki