Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4104]

This is an old revision of StarterGuide made by JozefVince on 2011-12-16 12:49:44.

 

Starter Guide

Táto časť Wiki je určená predovšetkým začínajúcim používateľom, ktorí potrebujú získať základné informácie o projektoch OpenStreetMap a FreemapSlovakia, o spôsobe vytvárania máp, spätnej kontrole máp, o komunikácií s inými používateľmi komunity a pod.

Obsah

StarterGuideUvod 1. Úvod StarterGuidePriprava 2. Príprava na mapovanie StarterGuideMapovanie 3. Mapovanie StarterGuideStandardy 4. Štandardy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki