Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for StarterGuideFreemapSlovakia
[5261] 2017-09-09 08:08:03 by kayle [aktualizácia]
[4106] 2011-12-16 12:51:02 by JozefVince
[4105] 2011-12-16 12:50:35 by JozefVince
[3582] 2011-03-28 09:55:26 by Darkriser
[3581] 2011-03-28 09:54:35 by JozefVince
[3578] 2011-03-28 01:04:50 by Darkriser
[3573] 2011-03-28 00:49:08 by Darkriser
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki