Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
1.2. Čo je Freemap Slovakia ?1.2.1. Základné informácie

Freemap Slovakia (FMS) je projekt, ktorý združuje slovenskú OSM komunitu. Hneď v úvode je potrebné povedať, že Freemap Slovakia nie je alternatívou k OSM. Je to projekt, ktorý stavia na základoch OSM, ktoré v mnohých oblastiach rozširuje, vďaka čomu je možné generovať na mape oveľa väčšie a rôznorodejšie detaily, ako to dokáže ktorýkoľvek iný OSM portál. Registrácia na Freemap Slovakia nemôže nahradiť registráciu na OSM. Len prostredníctvom nej je totiž možné začať mapovať (vykonávať zmeny v OSM databáze). Detailné informácie o registráciách na jednotlivé portály sú uvedené v samostatnej kapitole.


1.2.2. Rozdiel od OSM

História FMS siaha do roku 2007. Zakladajúca skupina používateľov chcela vytvoriť portál, ktorý by na rozdiel od OSM

1.2.3. Tak OpenStreetMap alebo FreemapSlovakia ?

Toto je v princípe nesprávna otázka. OSM je základ, bez ktorého FMS nemôže existovať a fungovať. OSM obsahuje mapové informácie, ktoré (okrem mnohých iných) FMS používa na generovanie svojich máp. Freemap Slovakia je nadstavba projektu OSM. Jeho členovia dodržiavajú pri mapovaní všetky pravidlá OSM a samotné mapovanie realizujú tak, ako všetci ostatní mapperi v komunite OSM. Zásadný rozdiel je v tom, že pri vytváraní objektov na mape idú do väčších detailov, popisujú objekty väčším množstvom vlastností a pozornosť venujú aj objektom, ktorým sa v iných krajinách nevenuje až taká pozornosť (napr. detailné turistické značenie a pod.).

Servery FMS používajú na generovanie jednotlivých máp špeciálne renderovacie jadro Typhoon, vďaka ktorému je možné generovať mapy lepšej kvality a zobrazovať v nich oveľa viac detailov, ako ktorýkoľvek "konkurenčný" (čítaj partnerský) portál. Samozrejme, ako zdroj dát sa nepoužíva len databáza OSM, ale aj množstvo rôznych iných informácií - SRTM (výškové profily pre vrstevnice), Slovenská správa ciest, Kataster SR, SHMÚ, Národné lesnícke centrum, Štatistický úrad SR, mapové ikony SJJB a iné.


zdroj
http://wiki.freemap.sk/FreemapSlovakia
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki