Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3567]

This is an old revision of StarterGuideIneProj made by Darkriser on 2011-03-27 23:55:54.

 

1.3. Iné projektyZoznam zaujímavých projektov používajúcich dáta z OpenStreetMap:
Slovenské stránky
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki