Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3574]

This is an old revision of StarterGuideIneProj made by Darkriser on 2011-03-28 00:50:58.

 

1.3. Iné projektyZoznam zaujímavých projektov používajúcich dáta z OpenStreetMap:
Slovenské stránky
zdroj
http://wiki.freemap.sk/OpenStreetMap
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki