Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
2.2. Inštalácia JOSM

Existuje viacero rôznych nástrojov, pomocou ktorých sa dajú vytvárať/modifikovať mapy projektu OSM. Každý z nich má svoje výhody aj nevýhody. Jedným z najpopulárnejších nástrojov je JOSM. Je to nástroj, ktorý sa dá spúšťať na rôznych platformách (MS Windows, MAC OS X, Linux), pretože je napísaný v jazyku JAVA, má intuitívne grafické prostredie a zvládne všetko, čo môže začínajúci ale aj pokročilý mapper potrebovať. Nezanedbateľnou výhodou (napr. na rozdiel od editora iD alebo Potlatch) je fakt, že JOSM dokáže pracovať v offline režime. To znamená, že všetky zmeny sa vykonávajú len lokálne a až do potvrdenia používateľom sa na OSM serveri neprejavujú. Táto vlastnosť robí z editora JOSM ideálny nástroj na pochopenie celej filozofie mapovania a zároveň ponúka možnosť učiť sa mapovať skúšaním na skutočnej mape bez hrozby poškodenia či zničenia cudzej práce (za predpokladu, že testovacie dáta používateľ omylom alebo schválne nepotvrdí na OSM server, samozrejme).

Samotný postup inštalácie je závislý na použitom systéme a podrobné kroky je možné nájsť priamo na stránkach projektu. Upozorním len na možnosť spúšťať aplikáciu aj bez inštalácie pomocou technológie WebStart. Tento spôsob spúšťania aplikácie používateľovi vždy otvorí najaktuálnejšiu verziu editora, pričom všetky jeho nastavenia uložené v predchádzajúcich verziách ostávajú zachované.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki