Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
2. Príprava na mapovanie

V predchádzajúcej kapitole boli stručne popísané projekty OpenStreetMap a Freemap Slovakia, ich význam, obsah a zameranie. V tejto kapitole je uvedený podrobný návod, ako na mapovanie technicky pripraviť svoj počítač.


2.1. Registrácia na portáloch
2.2. Inštalácia JOSM
2.3. Konfigurácia JOSM
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki