Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for StarterGuideKontrola
[5257] 2017-09-09 08:00:42 by kayle [aktualizácia]
[4610] 2013-06-20 12:32:04 by MilanNobonn [Presun na port 80 z portu 21880]
[4124] 2011-12-16 13:22:44 by JozefVince
[4058] 2011-12-04 20:22:38 by MichalPalenik
[3606] 2011-04-01 14:51:35 by Darkriser
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki