Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
2.1. Registrácia na portáloch

Projekt OpenStreetMap ako aj väčšina ostatných partnerských projektov je otvorená. To znamená, že aktívne sa zúčastňovať na mapovaní môže prakticky každý, kto je ochotný dodržiavať pravidlá stanovené jednotlivými portálmi. Mapovanie však nemôže prebiehať anonymne, každá zmena na mape (čítaj v databáze OSM) musí byť identifikovateľná jej tvorcom. Preto je nutné sa do projektu zaregistrovať.


2.1.1. Registrácia na OpenStreetMap

Táto registrácia je povinná. Bez aktívnej registrácie na tomto portáli nie je možné mapovať. Všetky zmeny týkajúce sa databázových objektov a ich vlastností, ktoré používateľ vykoná, sa do OSM databázy zapíšu až po úspešnej autentifikácií údajmi z OSM registrácie.


2.1.2. Registrácia na Freemap Slovakia

Registrácia na tomto portáli nie je povinná. Základnú funkcionalitu portálu môže využívať ktokoľvek a anonymne. Portál však ponúka obrovské množstvo ďalších informácií a služieb, ktoré sú dostupné až po bezplatnej registrácií. Je nutné dodať, že je to slovenský portál, ktorý spravujú ľudia zo Slovenska, nie je preto problém pýtať sa a komunikovať po slovensky.


2.1.3. Registrácia na Mailing liste

Mailing list je obdoba diskusného fóra, kde si používatelia navzájom radia, vysvetľujú, vymieňajú skúsenosti a pod. Predovšetkým začínajúcim používateľom doporučujem zaregistrovať sa a svoje prvé kroky koordinovať so skúsenejšími kolegami. Mailing list je opäť čisto slovenský, preto nie je problém sa opýtať či dohodnúť prakticky na čomkoľvek. Skúsenejší kolegovia môžu zo začiatku sledovať všetky zásahy nového použíateľa na OSM mape a v prípade problémov mu poradiť či vysvetliť, kde robí chyby.
Tento prístup k mapovaniu je pre všetkých členov ako aj samotnú mapu Slovenska tým najideálnejším riešením. Nový používateľ tak hneď od začiatku získa správne navyky mapovania, no čo je najdôležitejšie, svojou nevedomosťou nezničí prácu ostatných!
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki