Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Značenie prvkov mapy


Informácie na tejto wiki stránke by mali slúžiť ako jednoduchý zoznam bodov, ktoré sú pomôckou pre začínajúcich mapperov správne vytvárať OSM dáta. Tiež by som

Všeobecné informácie


Bežné objekty

Bežné objekty sú objekty, objekty záujmu. Do Potlatch-u sa pridávajú dvojklikom a sú zelené bodky.
Okrem týchto atribútov by každý objekt mal mať ešte atribút "name" s názvom daného objektu (ak existuje).

Značenie ciest

Diaľnica: highway=motorway
Cesta pre motorové vozidlá: highway=trunk
Cesta prvej triedy: highway=primary
Cesta druhej triedy: highway=secondary
Cesta tretej triedy: highway=tertiary
Cesta bez čísla SSC v obytnej zóne: higway=residential
Lesna cesta, po ktorej prejde terenny automobil, traktor: highway=track
Cesta pre cyklistov: highway=cycleway
Cestička pre peších (v obyvanej oblasti): highway=footway
Lesná cesta pre peších, bicykel, pre jazdca na koni:  highway=path
...
pridať: bridge, tunnel

Značenie turistických ciest


ostatné bežné objekty pri mapovaní turistických chodníkov sú:


Pre ukážku ako mapovať si prosím pozrite Malé Kapraty v okolí Modry. Samozrejme pre takto "sofistikované" riešenie musí byť aj adekvátne pekná vizualizácia, ktorú môžete vidieť tu:

napr: http://turistika.freemap.sk/?zoom=13&lat=48.45093643745914&lon=17.278888463850975


Značenie POI


Kompletný zoznam Tagov

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/SK:Map_Features


CategoryHowTo
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki