Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4065]

This is an old revision of TileDistribution made by JozefVince on 2011-12-12 00:01:52.

 

DiSK Packaging


DiSK Packaging je riešenie pre efektívnu distribúciu mapových podkladov portálu FreemapSlovakia. Využíva synchronizáciu pomocou balíčkov veľkosti najviac 128 tiles, ktoré obsahujú iba zmenené tiles. Využitím tohoto mechanizmu


Inštalacia klientaServerové API


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki