Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TlacoveSpravy2011Maj
[3647] 2011-05-05 08:55:07 by JozefVince
[3646] 2011-05-05 08:45:09 by MichalPalenik
[3645] 2011-05-05 08:38:07 by MichalPalenik
[3641] 2011-05-04 09:50:39 by MichalPalenik
[3640] 2011-05-04 09:47:58 by MichalPalenik
[3639] 2011-05-04 09:32:53 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki