Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TlacoveSpravy2012Jul
[4332] 2012-07-30 17:57:33 by MichalPalenik
[4331] 2012-07-27 21:09:53 by MartinZdila
[4329] 2012-07-27 13:38:51 by MichalPalenik
[4328] 2012-07-27 13:37:24 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki