Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for UHUL
[4419] 2012-11-19 13:59:32 by KandyTalbot [CategoryDatoveZdroje]
[3723] 2011-08-12 13:52:31 by nail
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki