Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for WeatherSourceSHMU
[2235] 2009-08-13 19:43:06 by JozefVince
[2234] 2009-08-13 19:40:20 by JozefVince
[2233] 2009-08-13 19:40:07 by JozefVince
[2232] 2009-08-13 19:39:48 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki