Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for ZaciatocnickeDesatoro
[4909] 2014-12-07 18:24:34 by Jose1711
[4908] 2014-12-07 18:23:42 by Jose1711
[4907] 2014-12-07 18:16:05 by JozefVince
[4906] 2014-12-07 18:15:22 by JozefVince
[4905] 2014-12-07 18:14:37 by JozefVince
[4904] 2014-12-07 18:12:02 by Jose1711 [drobne upravy]
[4903] 2014-12-07 16:25:01 by MichalPalenik
[4902] 2014-12-06 22:20:02 by Jose1711
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki