DiSK - Distribuovaný Slovenský Klient


 • Popis architektúry a použitých nástrojov
 • zdrojové údaje
  • ťahané z http://www.freemap.sk/api/0.5
  • backend pre server dát upravené TRAPI ( http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TRAPI )
  • backend obsahuje denne aktualizované slovakia.osm, rozšírené pomocou pre-procesora na relácie turistiky, cyklo, ski a dopravy
  • slovakia.osm vzniká pomocou osmosis - daily diff - bounding-polygon task
  • detekcia dirty tiles a koordinácia úloh pre renderovanie - home-made serverová časť
 • klient
  • vychádza z pôvodného TaH klienta, upravené pre potreby DiSK
  • vlastné stylesheets a layers
  • vylepšený osmarender.xsl
 • Comments [Hide comments/form]
  Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki