DiSK inštalácia pre Debian

Tento postup je platný pre Debian Jessie 8.0, ale s drobnými zmenami bude fungovať aj pre ostatné distribúcie založené na Debiane, napr. Ubuntu.

Inštalácia softvéru

Všetok softvér je dostupný z repozitárov:
 


Konfigurácia

Konfigurácia DiSKu je spoločná pre všetky distribúcie a je popísaná tu

Overenie inštalácie

Postup sa nachádza tu.


CategoryHowTo Kategória: Návody
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki