Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for KatasterKluc
[2801] 2010-03-21 15:05:32 by MilanNobonn [pridane do kategorie Kataster]
[2584] 2010-01-21 17:54:25 by JozefVince
[2543] 2010-01-07 23:12:38 by JozefVince
[2542] 2010-01-07 23:07:04 by JozefVince
[2541] 2010-01-07 22:55:24 by JozefVince
[2540] 2010-01-07 22:54:43 by JozefVince
[2539] 2010-01-07 22:50:48 by JozefVince
[2538] 2010-01-07 22:49:29 by JozefVince
[2537] 2010-01-07 22:14:43 by JozefVince
[2536] 2010-01-07 22:05:40 by JozefVince
[2535] 2010-01-07 21:03:09 by JozefVince
[2534] 2010-01-07 21:02:22 by JozefVince
[2533] 2010-01-07 21:01:42 by JozefVince
[2532] 2010-01-07 20:57:16 by JozefVince
[2531] 2010-01-07 20:56:19 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki