Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MicroMappingParty
[5014] 2015-09-12 12:14:08 by MichalPalenik
[4035] 2011-11-14 23:07:37 by MesiRE
[4034] 2011-11-14 23:00:38 by MesiRE
[4033] 2011-11-14 22:58:53 by MesiRE
[4032] 2011-11-14 22:56:09 by MesiRE
[4031] 2011-11-14 22:53:42 by MesiRE
[3934] 2011-10-11 17:37:06 by JozefVince
[3931] 2011-10-11 17:35:59 by JozefVince
[2208] 2009-07-31 22:53:35 by MichalPalenik
[2032] 2009-07-06 12:57:37 by JozefVince
[2030] 2009-07-06 12:57:12 by JozefVince
[1869] 2009-06-09 11:16:28 by MichalPalenik
[1837] 2009-05-23 13:39:45 by MichalPalenik
[1835] 2009-05-23 13:35:05 by MichalPalenik
[1834] 2009-05-23 13:34:43 by MichalPalenik
[1833] 2009-05-23 13:34:23 by MichalPalenik
[1830] 2009-05-23 13:27:21 by MichalPalenik
[1808] 2009-05-20 08:47:18 by MichalPalenik
[1805] 2009-05-20 08:40:41 by MichalPalenik
[1705] 2009-04-08 22:32:19 by MichalPalenik
[1704] 2009-04-08 22:31:29 by MichalPalenik
[1644] 2009-03-24 08:53:25 by Jose1711 [grammar]
[1600] 2009-03-20 13:10:19 by MichalPalenik
[1579] 2009-03-18 21:36:33 by MichalPalenik
[1577] 2009-03-18 21:19:04 by MichalPalenik
[1572] 2009-03-18 20:43:06 by MichalPalenik
[1570] 2009-03-18 20:21:42 by JozefVince
[1569] 2009-03-18 20:20:01 by JozefVince
[1566] 2009-03-18 16:05:10 by MichalPalenik
[399] 2008-08-08 00:49:52 by JozefVince
[398] 2008-08-08 00:49:40 by JozefVince
[355] 2008-07-28 16:19:03 by JozefVince
[342] 2008-07-25 20:08:29 by JozefVince
[341] 2008-07-25 20:07:08 by JozefVince
[340] 2008-07-25 20:05:29 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki