Revision [3931]

This is an old revision of MicroMappingParty made by JozefVince on 2011-10-11 17:35:59.

 

Micro Mapping Party

MicroMappingParty (MMP)je najviac jednodňová akcia, ktorá prebieha na vopred určenom mieste na relatívne malej rozlohe, s menším počtom maperov (5-7 ľudí) a prípadných záujemcov nováčikov.
Akcia prebieha vačšinou nasledovne:
Čo si priniesť (nie je podmienkou, pravdepodobne sa môžete pridať aj k niekomu kto niečo z týchto vecí má):

Kedy si dáme ďalšiu ?

Software Freedom Day v Septembri

Minulé MicroMappingParty a aktivity

Dňa 26.7.2008 sa uskutočnila prvá verejná MicroMappingParty20080726
Dňa 25. apríla 2009 bola MicroMappingParty200904 MappingParty v Prešove
MicroMappingParty200905 29. mája až 1. júna v Bratislave
MicroMappingParty200906 21.júna 2009 v Bratislave
MicroMappingParty200907 Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach Žilina
[CategoryMappingParty]
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki