Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for API
[5267] 2017-09-09 20:25:03 by kayle [aktualizácia]
[5032] 2016-01-27 13:24:53 by MichalPalenik
[5018] 2015-09-16 21:15:27 by MichalPalenik
[5017] 2015-09-16 21:12:55 by MichalPalenik
[5016] 2015-09-16 20:57:20 by MichalPalenik
[4477] 2013-01-20 18:24:32 by kayle [doplnenie podkategorie pre POI]
[4463] 2013-01-04 10:45:49 by kayle [oprava chyb]
[4462] 2013-01-04 09:59:32 by kayle [oprava chyb]
[4461] 2013-01-04 09:13:25 by kayle [detajlnejsi popis pre API]
[4460] 2013-01-04 08:48:17 by kayle [detajlnejsi popis pre API]
[4459] 2013-01-04 08:35:05 by kayle [detajlnejsi popis pre API]
[4412] 2012-11-14 14:40:59 by MichalPalenik
[4390] 2012-10-05 11:16:56 by MichalPalenik
[4317] 2012-06-27 11:13:15 by MichalPalenik
[4311] 2012-06-15 19:14:10 by MichalPalenik
[4308] 2012-06-14 11:03:37 by MichalPalenik
[4293] 2012-05-20 16:43:14 by MichalPalenik
[4291] 2012-05-18 13:37:16 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki