Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
úvodný popis, aké API ponúka portál FreemapSlovakia:

Upozornenie: nezabudnite na licenciu.

KnižniceOSM api


OMA apiRelácie


TMS

url na tile: LayerAllInOne


Stiahnutie POI

http://www.freemap.sk/api/0.1/poi/list?subcategory_id=CISLO_KAT&format=TYP
Zoznam ID čísliel hlavných kategórií http://www.freemap.sk/api/0.1/poi/categories
Zoznam ID čísiel podkategórií http://www.freemap.sk/api/0.1/poi/subcategories

Príklad pre múzeá na celom Slovensku:
http://dev.freemap.sk/api/0.1/poi/list?subcategory_id=14&format=tsv

Routovanie

http://www.freemap.sk/api/0.1/r/StartLat|StartLon/CielLat|CielLon/SposobTransportu/TYP&format=FORMAT Výstup je XML obsahujúci trasu, čas trasy, dlžku trasy a itinerár v angličtine.
17.10713/48.14578|17.11048/bicycle/fastest&Ajax= ukážka pre najkratšiu trasu pre bicykel
<osmRoute>
	<wkt>
		LINESTRING(17.107068 48.146749, 17.107107 48.147176, 17.1072 48.147457, 17.1073 48.14739, 17.107757 48.147227, 17.108076 48.147097, 17.108591 48.146783, 17.10858 48.146657, 17.109237 48.147023, 17.109309 48.14694, 17.109594 48.146633, 17.109841 48.146309, 17.109862 48.146283, 17.109919 48.146308)
	</wkt>
	<time>2min.</time>
	<length>0.4 km</length>
	<itinerary>
		<item distance='80 m'>Continue on Suché mýto</item>
		<item distance='129 m'>Turn sharp right on Drevená</item>
		<item distance='14 m'>Keep slightly right on unknown road</item>
		<item distance='64 m'>Turn sharp left into Obchodná</item>
		<item distance='95 m'>Turn right into Poštová</item>
		<item distance='5 m'>Turn left into Námestie SNP</item>
	</itinerary>
</osmRoute>


Vyhľadanie miest, obcí, lokalít, POI podľa názvu
http://www.freemap.sk/api/0.1/q/HladanyRetazec Výstup je geoJSON
ukážka výstupu pre dotaz http://www.freemap.sk/api/0.1/q/handlova
[{"type":"C",
"icon":".\/data\/layers\/poi\/place\/town\/list.png",
"lat":"48.7314317",
"lon":"18.7626944",
"name":"Handlov\u00e1",
"is_in":"Prievidza",
"score":"28.744800567626953",
"category":"Mesto"
,"node_id":"26035755"},
{"type":"C",
"icon":".\/data\/layers\/poi\/place\/locality\/list.png",
"lat":"48.7050792",
"lon":"20.6565511",
"name":"Handlova",
"is_in":"",
"score":"28.744800567626953",
"category":"Lokalita",
"node_id":"959684728"},
{"type":"S",
"icon":"files\/finder\/street.png",
"lat":"48.7224018",
"lon":"18.7575978",
"name":"Handlov\u00e1,Ve\u017ei\u010dka",
"is_in":"",
"score":"28.42166805267334",
"category":"Autobusov\u00e1 zast\u00e1vka",
"node_id":"1877283122"},
{"type":"S",
"icon":"files\/finder\/street.png",
"lat":"48.7229574",
"lon":"18.7573791",
"name":"Handlov\u00e1,Ve\u017ei\u010dka",
"is_in":"",
"score":"28.42166805267334",
"category":"Autobusov\u00e1 zast\u00e1vka",
"node_id":"1877283121"},
{"type":"U",
"icon":".\/data\/layers\/poi\/hiking\/stand\/list.png",
"lat":"48.7280204",
"lon":"18.7599807",
"name":"Handlov\u00e1, n\u00e1mestie",
"is_in":"",
"score":"28.42166805267334",
"category":"R\u00e1zcestn\u00edk",
"node_id":"1257032791"},
{"type":"P",
"icon":".\/data\/layers\/poi\/services\/townhall\/list.png",
"lat":"48.7277402",
"lon":"18.7594006"
,"name":"Mestsk\u00fd \u00farad Handlov\u00e1",
"is_in":"",
"score":"28.105719566345215",
"category":"Miestny \u00farad",
"node_id":"1219527915"}]


Informácia o POI bode

http://www.freemap.sk/api/0.1/poi/info?id=IDcislo Ukážka výstupu pre dotaz http://www.freemap.sk/api/0.1/poi/info?id=513196633
{"513196633":{"category":"Pr\u00edroda",
"subcategory":"Vrch",
"subcategories":"Vrch",
"name":"Zlat\u00fd vrch",
"natural":"peak"}}

Dovoľuje získať podrobnejšie informácie o POI. IDcislo je možné získať napr. vo výstupe pri hľadaní podľa názvu.


Priamy odkaz na mapu s markerom

pre turistickú mapu:
http://turistika.freemap.sk/?lat=48.5&lon=17&marker=1&zoom=11
to isté pre cyklo mapu:
http://cyklotrasy.freemap.sk/?lat=48.5&lon=17&marker=1&zoom=11

čo ešte máme?
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki