Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1303]

This is an old revision of ApiDbFmWikipedia made by MichalPalenik on 2009-02-24 10:22:30.

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fm_Wikipedia` (
`page_id` int(8) NOT NULL,
`page_title` varchar(100) collate utf8_slovak_ci NOT NULL,
`page_url` varchar(100) collate utf8_slovak_ci NOT NULL COMMENT 'url, pred ktorú treba dať http://sk.wikipedia.org/wiki/',
`lat_d` int(3) NOT NULL,
`lat_m` int(3) NOT NULL,
`lat_s` int(3) NOT NULL,
`long_d` int(3) NOT NULL,
`long_m` int(3) NOT NULL,
`long_s` int(3) NOT NULL,
`image` varchar(100) collate utf8_slovak_ci NOT NULL COMMENT 'prvý obrázok na stránke',
PRIMARY KEY (`page_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_slovak_ci;
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki