Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1378]

This is an old revision of ApiDbFmWikipedia made by MichalPalenik on 2009-02-27 12:29:54.

 

CREATE TABLE `fm_Wikipedia` (
`page_id` int(8) NOT NULL,
`page_title` varchar(100) collate utf8_slovak_ci NOT NULL,
`page_url` varchar(100) collate utf8_slovak_ci NOT NULL COMMENT 'url, pred ktorú treba dať http://sk.wikipedia.org/wiki/',
`image` varchar(150) collate utf8_slovak_ci default NULL COMMENT 'prvý obrázok na stránke, asi je v thumbs',
`lat` double NOT NULL,
`lon` double NOT NULL,
`category` varchar(100) collate utf8_slovak_ci default NULL,
`perex` text collate utf8_slovak_ci COMMENT 'prvý odsek na stránke',
PRIMARY KEY (`page_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_slovak_ci

Viac na LayerWikipedia

Tabuľka a hlavne obsah je vo vývoji. Momentálne sú parsované dva druhy súradníc:
- dms typu: | lat_d =48| lat_m =47| lat_s =27 | lat_NS = S
- typ: Severná šírka = 48° 16'
- sú aj iné formáty ?

zatiaľ je okolo 900 záznamov.

todo:
- oblasti (národný park poloniny, nie je jasné ktoré koordináty zobrať)
- okolo 98 záznamov má rovnaké súradnice (napr 15 obcí v okrese Spišská Nová Ves,
- krajšie bublinky

Duplicitné súradnice k 3.2.2009:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki